Informace k výběru šesti neziskovek podporovaných v roce 2015

Pro rok 2015 jsme vybrali podporované neziskovky sami.

Na základě čeho náš výběr probíhal? Věděli jsme, že budeme podporovat šest organizací, proto jsme si stanovili šest oblastí, které si podle nás zaslouží pozornost a finanční podporu.

Jsou to:

1)  Podpora občanské společnosti a boj proti korupci

2)  Humanitární pomoc a lidská práva ve světě

3)  Podpora dětí a mládeže, pomoc rodině

4)  Podpora nemocných a lidí s handicapem

5)  Pomoc sociálně znevýhodněným

6)  Podpora seniorů

Podpora občanské společnosti a boj proti korupci
Česká občanská společnost je dvacet pět let po sametové revoluci konečně dospělá a pozitivní změny, které s sebou dospělost a samostatnost nese můžeme pozorovat už nějakou dobu. Korupce a arogantní jednání těch, kteří mají moc, jsou však stále přítomné, a je otázka, zda vůbec mohou někdy zmizet úplně. Proto jsme se rozhodli podpořit projekt, který se snaží systémově zamezit korupci a klientelismu ve státní sféře - Rekonstrukci státu. http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs

Humanitární pomoc a lidská práva ve světě
Rok 2014 byl rokem obzvlášť výbušných válečných konfliktů, jejichž množství se prudce rozšířilo. Byl také rokem epidemie eboly. Můžeme jen doufat, že válečné konflikty se ještě více nerozšíří nebo že nevypukne nová epidemie. Ti, kteří jezdí nasazovat své životy či zdraví si podle nás zaslouží podporu a uznání. Proto jsme vybrali českou pobočku mezinárodní organizace Lékaři bez hranic jako projekt, který chceme v roce 2015 podpořit.
http://www.lekari-bez-hranic.cz

Podpora dětí a mládeže, pomoc rodině
Každé dítě si zaslouží šťastné dětství a naplnění svých potřeb. Dítě, které vyrůstá v rodině je podle nás vždy spokojenější, než děti v kojeneckých ústavech či v dětských domovech. Proto s radostí sledujeme, kolik organizací zabývajících se pomocí dětem a mladistvým a podporou rodiny v Česku vzniká a dlouhodobě funguje. Oceňujeme zejména takové projekty, které se snaží udržet rodinu pohromadě, poskytnout nejen základní ekonomické potřeby, ale i rady, jak se dá fungovat. Organizace, které v práci se svými klienty kladou důraz na podporu jejich samostatnosti. Proto v roce 2015 podpoříme sdružení Dům tří přání, které v Praze provozuje celkem tři centra pomoci dětem a rodinám. http://www.dumtriprani.czpage1image20880 page1image21040

Podpora nemocných a lidí s handicapem
Dlouhodobě či nevyléčitelně nemocní jsou hrdinové všedních dní, kteří se příliš často do hledáčku médií nebo potenciálních dárců nedostávají. Ačkoliv jsou často odkázáni na pomoc druhých, sami si o ni těžko mohou říct. Pomoci tak, jak je to často nejdůležitější, tedy formou terapie pro dlouhodobě nemocné, to považujeme za jeden ze základních pilířů péče o pacienty. A právě touto činností se zabývá 
Amelie o. s., které jsme pro tuto oblast vybrali na rok 2015. http://www.amelie-os.cz 

Pomoc sociálně znevýhodněným
Sociální vyloučení je past, ze které se dostanou jen ti nejsilnější. Do které se dostanou i ti nejslabší, prostě tím, že se narodí. Čím více bohatí bohatnou, tím více chudí chudnou. Alespoň v Česku to platí zaručeně. Sociálně a ekonomicky vyloučených lokalit přibývá, někdy to jsou celé regiony postižené nezaměstnaností, někdy městské čtvrti, někdy pouze ulice či domy. Zaměřit se na mladé lidi a nabídnout jim služby vytvořené jim na tělo, nabídnout jim odbornou pomoc a pokusit se je motivovat, aby se sami chtěli integrovat, to je nepochybně smysluplná a důležitá forma pomoci. Jsme rádi, že je tu organizace, která ji poskytuje přes 18 let – 
Ratolest Brno.
http://www.ratolest.cz 

Podpora seniorů
Naše populace stárne, seniorů přibývá a všichni si zaslouží naši úctu a pomoc, pokud ji potřebují. Nejčastějším důvodem ke smutku však nebývá špatné zdraví, nýbrž osamělost, která vede negativním emocím, které činí člověka ještě zranitelnějším a náchylnějším k nemocem. Kromě toho je tento pocit způsoben sociální izolací, která se stává u seniorů čím dál více normou. A to je špatně. Snažit se zkvalitnit duševní zdraví a vytvořit psychickou pohodu pomocí originálního nápadu – organizovaných setkání dětí a seniorů, to je náplní činnosti sdružení 
Mezi námi, které neotřelou formou pomoci prospívá hned dvěma často ohroženým skupinám. Proto jsme se rozhodli podpořit je v roce 2015 v jejich krásné činnosti.
http://www.mezi-nami.cz 

page2image16328 page2image16488 page2image16648 page2image16808 page2image16968 page2image17128

Staňte se výtvarníkem!

Máme pro vás zadání i drobnou odměnu. Chcete podpořit dobrou věc a připojit se k našim umělcům?

NOVINKY

>>
27.4.
Vybrali jsme 4 projekty na rok 2020
Výběr projektů, které si mezi sebe rozdělí příspěvky z každé prodané krabičky…
7.4.
Velikonoční soutěž
POZOR SOUTĚŽ !Jak získat VELIKONOČNÍ NADÍLKU v podobě vtipných charitativních…
6.4.
Jarní kolekce pro dobrou náladu!
Dneska vyšla nová kolekce Charity Gums. Je pozitivní, jarní prostě něco na…